Testimonials

GEZONDE LEEFSTIJL-COACHING OP MAAT-BEWUSTWORDING-SPECIALISATIE VOEDING & KIND


Mevr. A
Pakket: Intakegesprek + voedingsanalyse + behandelplan + 8 consulten |
Aanvang BMI = 30
Laatste consult BMI = 26

“Door de gesprekken heb ik inzicht gekregen in wat ik verkeerd aanpakte. Veel wist ik al wel (koekjes!), maar de variatie met het oog op vitaminen en mineralen, was betrekkelijk nieuw voor me. Inzicht in voedingsstoffen, inname via een gevolgd weekmenu, was nodig om gedrag te veranderen. Nu kan ik op eigen kracht verder. Ben zeker nog 2 kg afgevallen na het laatste consult, zonder veel moeite te doen. Het einddoel van 72 kg leek bij de start eigenlijk onhaalbaar, maar komt nu toch heel dichtbij! De stap naar bewegen, heb ik echt gemaakt na het herhaaldelijk erop wijzen door jou!
Bedankt daarvoor!
Leuk dat je aan m’n verjaardag dacht, ook zonder kleerschuren doorgekomen!”

Dhr T.
Pakket: intakegesprek + voedingsanalyse + behandelplan + 8 consulten |
Aanvang BMI = 26
Laatste consult BMI = 24,9

“Alles valt of staat met de wil tot verandering van eet-en leefpatroon. Door regelmatige confrontatie met de resultaten, blijft motivatie op peil. E.e.a. vindt plaats op een gemoedelijke en vriendelijke manier. De ondersteuning is bij mij erg positief overgekomen. Het ´eindresultaat’ is voor mij voldoende om op de ingeslagen weg door te gaan. Ik hoop en verwacht de benodigde discipline te kunnen opbrengen. Terugval in de oude valkuilen blijft op de loer liggen. Daarom is af en toe controle en advies nuttig en misschien noodzakelijk.
Ik ben Eline zeer erkentelijk voor haar deskundige “

Dhr F.
12 consulten
Aanvang BMI = 27
Laatste consult BMI = 24,9

“Ik was (en ben nog steeds) gemotiveerd om (verder) af te vallen (tot 80 kg of daaromtrent) en om dit daarna ook vast te houden. Maar motivatie is één ding, een ander ding is een steuntje in de rug hierbij. Dit steuntje in de rug heb ik dubbel en dwars van mijn gewichtsconsulent gekregen. Belangrijk zijn natuurlijk de “regeltjes” waar je je aan moet houden; maar ik heb vooral de redenen achter die regeltjes, oftewel een stukje kennis, als erg nuttig ervaren. Die kennis maakte het mij weer gemakkelijker de motivatie vast te houden. Een voorbeeldje. Omdat ik vroeger veel hardgelopen heb, voelde ik eigenlijk een beetje “minachting” voor gewoon wandelen en deed dat dan ook zelden of nooit. Mijn gewichtsconsultent legde toen uit hoe belangrijk deze bescheiden activiteit is, en nu is het wandelen routine. Een ander voorbeeldje. Als ik vroeger ’s middags trek had in een tussendoortje, liet ik het vaak daarbij in de (foutieve) veronderstelling dat het hebben van een hongergevoel goed is voor het afvallen. Mijn gewichtsconsultent legde uit hoe belangrijk juist een verantwoord tussendoortje is voor het in stand houden van de verbranding. Het lastigst was (en is nog steeds) de juiste maat te houden bij gezellige feestjes en etentjes met familie en vrienden. Hiervoor kreeg ik verschillende handvatten aangereikt, ook weer met een stukje achtergrondkennis. Ik heb afgesproken met mijn gewichtsconsultent haar te laten weten wanneer het uiteindelijke doel van de 80 kg bereikt is. Zij zal mij op verder de hoogte houden van (nieuwe) interessante informatie op voedingsgebied, en blijft binnen redelijke grenzen voor korte vragen mijnerzijds aanspreekbaar.
Conclusie: ik heb bij mevrouw Eline Le Mair een nuttig een leerzaam traject doorlopen.”