Privacyverklaring (AVG)

GEZONDE LEEFSTIJL-COACHING OP MAAT-BEWUSTWORDING-SPECIALISATIE VOEDING & KIND

AVG-privacyverklaring
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG voor betere beveiliging van persoonsgegevens. Het uitgangspunt van de AVG is, dat persoonsgegevens niet zonder meer verwerkt en beheerd mogen worden.
Organisaties die stelselmatig persoonsgegevens verwerken, hebben een grote verantwoordelijkheidsplicht.
Gewichtsconsulent, Eline Le Mair, wil daar zorgvuldig mee om gaan.

Vanaf 25mei 2018 dient iedereen die persoonsgegevens verwerkt, de handelingen op het gebied van informatiebeveiliging meer te structureren en vast te leggen.
De basisregels veranderen niet, er komen wel wat nieuwe regels bij.
In essentie zijn de nieuwe verplichtingen er vooral op gericht om:

 • Persoonsgegevens beter te beveiligen.
 • Cliënten meer controle te geven over hun gegevens.
 • Te stimuleren om gericht beleid te maken op het gebruik en verwerking van persoonsgegevens
 • Praktijk voor Gewichtsbeheersing Eline Le Mair, gewichtsconsulent, gevestigd aan de
  Bosbesstraat 62, 2564 PB Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Met persoonsgegevens die Eline Le Mair, Gewichtsconsulent, verwerkt, gaat Eline Le Mair zorgvuldig en vertrouwelijk om.
  Te noemen, gegevens verstrekt via telefoon, persoonlijk contact of via de email.
  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummers
 • Emailadres
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt:
  Eline Le Mair, Gewichtsconsulent, Praktijk voor Gewichtsbeheersing Eline Le Mair, verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gezondheidsgegevens die van belang zijn om persoonlijk voedingsadvies te kunnen geven of om door te verwijzen naar andere zorgverleners.
 • Met welk doel en op basis van welke grondslag Eline Le Mair persoonsgegevens verwerkt

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Het verzenden van documentatie.
 • Cliënten te kunnen bellen of e-mailen, indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Eline Le Mair verwerkt ook persoonsgegevens, bij wettelijke verplichting, zoals de gegevens die nodig zijn voor het doen van de belastingaangifte.
  Hoe lang Eline Le Mair persoonsgegevens bewaart:
  Gewichtsconsulente Eline Le Mair bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
  Eline Le Mair hanteert een bewaartermijn voor fiscale gegevens, zoals facturen, van zeven jaar (wettelijk verplicht).
  De overige gegevens worden twee jaar na het afronden van de begeleiding vernietigd
 • Delen van persoonsgegevens met derden:
  Eline Le Mair verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend met uw toestemming, indien dit noodzakelijk is voor de begeleiding/advisering. Denk hierbij aan overdracht of rapportage aan andere zorgverleners

  Cookies of vergelijkbare technieken, die Eline Le Mair gebruikt:

 • Eline Le Mair gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt worden, zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en uw gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder opgeslagen is, via de instellingen van uw browser verwijderen.
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
  Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen verwerking ervan door Eline Le Mair, gewichtsconsulent.
  U kunt een verzoek sturen naar: info@gie-denhaag.nl
  Er zal dan een afspraak gemaakt worden, waarbij een legitimatie overlegd moet worden.
  Gewichtsconsulent Eline Le Mair wijst u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitspersoonsgegevens.nl
 • Hoe Eline Le Mair uw persoonsgegevens beveiligd:

 • Eline Le Mair, Gewichtsconsulent neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, tegen te gaan. Als u de indruk heeft, dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@gie-denhaag.nl
 • AVG spelregels voor Praktijk voor Gewichtsbeheersing Eline Le Mair:

 • Sluit kantoorruimte af bij het tijdelijk verlaten van de werkplek.
 • Zorgt voor kasten die op slot kunnen, waarin de persoonsdocumenten worden bewaard.
 • Bij overname van beeldscherm door ICT-leveranciers, worden privacygegevens eerst goed afgesloten.
 • Werkplek is zodanig ingericht dat het scherm niet naar (open) raamzijde is gericht.
 • Voert (vertrouwelijke telefoongesprekken in een daarvoor bestemde ruimte.
 • Zorgt voor installatie van recente beveiligingssoftware.
 • Let goed op phishing-mails.
 • Zorgt voor ‘sterke’ wachtwoorden.